Advocaat Karolien de Bruyn studeerde in 1993 met onderscheiding af aan de Rijksuniversiteit te Gent als licentiaat in de rechten.
Tijdens haar studies legde zij zich toe op een grondige studie van het contracten- en aansprakelijkheidsrecht.
Gedurende haar stageperiode deed zij ervaring op in ondermeer verkeersrecht, huurrecht en sociale zekerheidsrecht.
De laatste tien jaar houdt zij zich in hoofdzaak bezig met aannemingsrecht, beslagrecht, voorlopig bewind en voogdij.
Advocaat Ilse BothuyneAdvocaat Ilse Bothuyne studeerde in 1995 af aan de KUL te Leuven als licentiaat en geaggregeerde in de rechten. 

Zij specialiseerde zich tijdens haar studies in het personen-en familierecht en het sociaal recht en deed tijdens haar stageperiode ervaring op in ondermeer volgende materies;
personen-en familierecht, consumentenkrediet, huurrecht, verkeersrecht, handelsrecht, beslagrecht en aannemingsrecht.
De laatste jaren legde zij zich voornamelijk toe op echtscheidingen, de problematiek rond de verblijfsregeling en onderhoudsverplichting ten aanzien van kinderen en de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap, alsook op disputen voortvloeiend uit de beëindiging van feitelijke en wettelijke samenwoonst.